Package  Presentation / Shortfilm / MV / Pre-Wedding

 • Presents & Shortfilm – ราคาเริ่มที่ 45,000 บาท  (ราคาขึ้นอยู่กับเรื่องราวและวันถ่ายทำ)

 • MV - ราคา 35,000 บาท

 • Presentation Interview 30,000 บาท
 • Pre-Wedding VDO - ราคา 25,000 บาท

1. เข้ามาคุยรายละเอียดที่โกดังรัก

2. หลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือนจะจัดทำสคริปหรือคอนเซ็บส่งให้ลูกค้า

3. นัดถ่ายทำและตัดต่อประมาณ1เดือนค่ะ

ราคานี้ถ่ายทำ 1 วัน พร้อมตัดต่อ และทำสคริปให้เรียบร้อยแล้วค่ะ (ไม่รวมแต่งหน้าทำผม,ค่าสถานที่ต่างๆ,ค่าเดินทางไปตจว.)

หากถ่ายทำเกิน 1 วัน วันต่อไปคิดเพิ่มวันละ10,000 บาท(เหมา)

เริ่มทำสคริปจะเก็บมัดจำ 5,000 บาท / วันถ่ายทำชำระครึ่งหนึ่ง / วันส่งงานชำระที่เหลือทั้งหมดค่ะ

Photo Engagement & Reception

 • ช่างภาพ 3 คน : พิธีการ 1 คน / แคนดิท 2 คน

 • เวลาในการทำงานประมาณ 6-7 ชั่วโมง ให้ไฟล์ทั้งหมดที่ถ่ายประมาณ 900-1,200 ภาพ ทั้งสีธรรมชาติ และ สีสมัยนิยม 2 ชุด​

 • ช่างภาพ 2 คน : พิธีการ 1 คน / แคนดิท 1 คน

 • ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน

 • เวลาในการทำงานประมาณ 6-7 ชั่วโมง ให้ไฟล์ทั้งหมดที่ถ่ายประมาณ 800-1,000 ภาพ ทั้งสีธรรมชาติ และ สีสมัยนิยม 2 ชุด​

 • ช่างภาพ 1 คน : พิธีการ (อาจเก็บแคนดิทให้บ้างถ้ามีโอกาส)

 • เวลาในการทำงานประมาณ 6-7 ชั่วโมง ให้ไฟล์ทั้งหมดที่ถ่ายประมาณ 500-800 ภาพ ทั้งสีธรรมชาติ และ สีสมัยนิยม 2 ชุด

 • ส่งงานเป็น  แผ่น DATA ไฟล์ JPEG – 2 Copy ทำปกกล่อง+ปกแผ่น เรียบร้อย ส่งงานภายใน 1-2.5 เดือน งานทั้งหมดทำสี แต่ไม่รีทัส

Presentation Shortfilm Tuk+Boy​

Presentation Shortfilm Som & Kod​

Presentation (Interview ) Len&Man​

Package  Photo ( Pre-Wedding )

 • กทม. 25,000 บาท / ต่างจังหวัด 28,000 บาท

 • ช่างภาพ 1 / ผู้ช่วยช่างภาพ 1 / ช่างแต่งหน้า 1 (แต่งหน้า 4 Look / 4 ชุด)

 • เวลาในการทำงานไม่เกิน 10 ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใช้ในการแต่งหน้า)

 • ให้ไฟล์ทั้งหมดที่ถ่ายประมาณ 300-500 ภาพ

 • ทั้งสีธรรมชาติ 1 ชุด และ สีสมัยนิยม 1 ชุด​

Pre-Wedding 1 ​

 • เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 20,000 บาท

 • ช่างภาพ 1 / ผู้ช่วยช่างภาพ 1 / ช่างแต่งหน้า 1 (แต่งหน้า 2 Look / 2 ชุด)

 • เวลาในการทำงาน ครึ่งวัน หรือไม่เกินเวลา 6 ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใช้ในการแต่งหน้า)

 • ให้ไฟล์ทั้งหมดที่ถ่าย เป็นไฟล์ที่ปรับแก้สีแล้ว

 • ทั้งสีธรรมชาติ และ สีสมัยนิยม 1 ชุด​

Pre-Wedding 2​

Engagement & Reception 1 – 35,000 บาท​

Engagement & Reception 2 – 25,000 บาท​

Engagement & Reception 3 – 17,000 บาท​

Go-DUNKRAK​

Click to Call Hotline

Click! Show Email Office

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Go-DUNKRAK​​

Click to Call Hotline​

SEND TO EMAIL CLICK